Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X v

Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

X đun nóng tách nước tạo anken => X là ancol đơn chức , no CnH2n+2O

=> %mO = 16/(14n + 18) = 0,26667

=> n = 3 (C3H7OH) => anken Y là C3H6 có M = 42g

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn