Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong ancol X, oxi chiếm 34,782% về khối lượng. Đun nóng X v

Trong ancol X, oxi chiếm 34,782% về khối lượng. Đun nóng X v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong ancol X, oxi chiếm 34,782% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là (cho H =1, O =16, C =12)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Giả sử X có dạng R(OH)n

=> %mO = 16n / ( R + 17n ) = 34,782%

=> R = 29n

=> n= 1 và R = 29 thỏa mãn

=> X là C2H5OH

=> khi dehidrat hóa thì tạo anken C2H4 có M = 28

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn