Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau:           CO<sub

Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau:           CO<sub

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau:

          CO2 (k)  +  H2 (k)    CO (k)  +  H2O (k)   DH > 0 

Xét các tác động sau đến cân bằng: (a) Tăng nhiệt độ; (b) Thêm một lượng hơi nước; 

(c) Giảm áp suất chung của hệ; (d) Dùng chất xúc tác; (e) Thêm một lượng CO2.

Trong những tác động trên, các tác động làm cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

DH > 0   => phản ứng thuận thu nhiệt => cân bằng chuyển dịch chiều thuận khi tăng nhiệt độ

Thêm CO2

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn