Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong bình kín dung tích không đổi chứa một lượng hỗn hợp 2

Trong bình kín dung tích không đổi chứa một lượng hỗn hợp 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong bình kín dung tích không đổi chứa một lượng hỗn hợp 2 este đồng phân có cùng công thức phân tử CnH2nO2 và O2 ở 136,50C, áp suất trong bình 1atm (thể tích oxi đã lấy gấp đôi thể tích cần cho phản ứng cháy). Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trong bình ở 819K, áp suất trong bình sau phản ứng bằng 2,375 atm.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vậy hai este đó là

HCOOC2H5, CH3COOCH3

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn