Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các bazơ sau bazơ nào bị nhiệt phân hủy tạo thành

Trong các bazơ sau bazơ nào bị nhiệt phân hủy tạo thành

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các bazơ sau, bazơ nào bị nhiệt phân hủy tạo thành oxit và nước?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit và nước.

Giải chi tiết:

Mg(OH)2 (xrightarrow{{{t^0}}}) MgO + H2O

Đáp án D

Ý kiến của bạn