Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các biểu hiện dưới đây biểu hiện nào không phải l

Trong các biểu hiện dưới đây biểu hiện nào không phải l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các biểu hiện dưới đây, biểu hiện nào không phải là biểu hiện của quy luật địa đới?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 21 – Quy luật địa đới và phi địa đới

Giải chi tiết:

Biểu hiện của quy luật địa đới thể hiện sự phân bố các vòng đai nhiệt trên Trái Đất, các đới khí hậu, các đai khí áp và đới gió trên Trái Đất. => Loại A, B, C

Sự thay đổi của đất và thảm thực vật theo độ cao là biểu hiện của quy luật phi địa đới => không phải là quy luật địa đới.

Chọn D

Ý kiến của bạn