Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các bộ ba sau đây trên phân tử mARN, bộ ba nào là bộ b

Trong các bộ ba sau đây trên phân tử mARN, bộ ba nào là bộ b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các bộ ba sau đây trên phân tử mARN, bộ ba nào là bộ ba kết thúc?A. . B. . C. 3' AGU 5'. D. 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Bộ 3 kết thúc là 3' AGU 5'

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn