Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các bức xạ sau: tỉa tử ngoại, tia hồng ngoại, tia gamm

Trong các bức xạ sau: tỉa tử ngoại, tia hồng ngoại, tia gamm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các bức xạ sau: tỉa tử ngoại, tia hồng ngoại, tia gamma, tai Ronghen thì bức xạ có khả năng đâm xuyên mạnh nhất là 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn