Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các câu nói về vận tốc dưới đây câu nào sai Vận t

Trong các câu nói về vận tốc dưới đây câu nào sai Vận t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các câu nói về vận tốc dưới đây câu nào sai?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Công thức tính vận tốc: (v = frac{s}{t} Rightarrow ) B sai.

Chọn B.

Ý kiến của bạn