Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các câu sau, câu có nội dung đúng là : (1)Biến động s

Trong các câu sau, câu có nội dung đúng là : (1)Biến động s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các câu sau, câu có nội dung đúng là :

(1)Biến động số lượng cá thể của quần thể là sự tăng số lượng cá thể của quần thể trong điều kiện môi trường bất lợi.

(2) Cacbon đi vào chu trình dưới dạng cacbon điôxit (CO2 ) thông qua quang hợp, khí CO2 thải vào bầu khí quyển qua hô hấp của sinh vật, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, núi lửa....

(3) Thực vật hấp thụ nitơ dưới dạng muối NH4+ và NO3-, các muối trên được hình thành trong tự nhiên bằng con đường vật lí, sinh học và hoá học.    

(4) Ở vùng biển Pêru cứ 10 đến 12 năm thì số lượng cá cơm chết hàng loạt do có dòng nước nóng chảy qua gọi là hiện tượng biến động số lượng cá thể của quần thể không theo chu kì.

(5)Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ môi trường chưa có sinh vật và kết quả hình thành quần xã tương đối ổn định.      

(6)Nghiên cứu diễn thế sinh thái giúp chúng ta có thể khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên và khắc phục những biến đổi bất thường của môi trường


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(2), (3), (5) và 6 đúng.

(1) sai vì biến động số lượng cá thể của quần thể là sự tăng hoặc giảm số lượng cá thể. Trong điều kiện môi trường bất lợi làm cho số lượng cá thể của quần thể giảm xuống.

(4) sai vì đây là hiện tượng biến động số lượng cá thể của quần thể theo chu kì.

=> Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn