Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các câu sau đây khi nói về đột biến điểm: 1-Đột biến

Trong các câu sau đây khi nói về đột biến điểm: 1-Đột biến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các câu sau đây khi nói về đột biến điểm:

1-Đột biến điểm là những biến đổi nhỏ nên ít có vai trò trong quá trình tiến hóa.

2-Đột biến điểm là những biến đổi đồng thời tại nhiều điểm khác nhau trong gen cấu trúc.

3-Trong bất cứ trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm là có hại.

4-Trong số các đột biến điểm thì phần lớn đột biến thay thế một cặp nucleotit là gây hại ít nhất cho cơ thể sinh vật.

5-Xét ở mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm là trung tính.

6-Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tổ hợp gen mà nó tồn tại.

Có bao nhiêu câu đúng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là 4,5,6

1-      Sai đột biến điểm là đột biến liên quan đến 1 cặp nucleotit , có vai  trò quan trọng  trong tiến hóa

2-      Sai

3-      Đột biến điểm ít  gây hại cho sinh vật

Đáp án B 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn