Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các chất: m-HOC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>OH,  p-CH<sub>

Trong các chất: m-HOC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>OH,  p-CH<sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các chất: m-HOC6H4OH,  p-CH3COOC6H4OH,  CH3CH2COOH,  HOOCCH2CH(NH2)COOH, (CH3NH3)2CO3,ClH3NCH(CH3)COOH. Có bao nhiêu chất mà 1 mol chất đó phản ứng được tối đa với 2 mol NaOH?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất thỏa mãn : m-HOC6H4OH,  HOOCCH2CH(NH2)COOH, (CH3NH3)2CO3,ClH3NCH(CH3)COOH.

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn