Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các chất sau, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là  

Trong các chất sau, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các chất sau, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là

 

 

 
 
 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các chất có khối lượng mol gần bằng nhau thì dựa vào khả năng tạo liên kết hidro liên phân tử : CH3COOH > C2H5OH > CH3CHO > HCOOCH3

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn