Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các chất: triolein, saccarozơ, tinh bột, anbumin, gluc

Trong các chất: triolein, saccarozơ, tinh bột, anbumin, gluc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các chất: triolein, saccarozơ, tinh bột, anbumin, glucozơ, glyxin, alanin, fructozơ. Số chất có thể tham gia phản ứng thủy phân là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các chất thỏa mãn : triolein ; saccarozo ; tinh bột ; anbumin

=>B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn