Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các chuỗi phản ứng hóa học sau, chuỗi nào có phản ứng

Trong các chuỗi phản ứng hóa học sau, chuỗi nào có phản ứng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các chuỗi phản ứng hóa học sau, chuỗi nào có phản ứng hóa học không thể thực hiện được?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Không có phản ứng : PbS -> H2S

=>D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn