Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các cơ chế di truyền sau đây: (1) Nhân đôi ở kỳ trung

Trong các cơ chế di truyền sau đây: (1) Nhân đôi ở kỳ trung

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các cơ chế di truyền sau đây:

(1) Nhân đôi ở kỳ trung gian của nguyên phân và giảm phân

(2) Phân ly trong giảm phân

(3) Tổ hợp tự do trong thụ tinh

(4) Liên kết hoặc trao đổi chéo trong giảm phân.

Có bao nhiêu cơ chế xảy ra với 1 NST thường


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1 NST thường có các cơ chế trên. 1,2,3,4

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn