Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các đặc điểm nêu dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm có ở

Trong các đặc điểm nêu dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm có ở

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các đặc điểm nêu dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm có ở cả quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực và quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ?

1. Có sự hình thành các đoạn Okazaki;  

2. Nuclêôtit mới được tổng hợp sẽ liên kết vào đầu 3' của mạch mới;   

3. Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu tái bản;   

4. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn;   

5. Enzim ADN pôlimêraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN;  

6. Sử dụng các loại nuclêôtit A, T, G, X, U làm nguyên liệu.

Phương án đúng là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các đặc điểm có cả ở nhân đôi ADN nhân thực và nhân sơ: 1,2,4,5,6

Nucleotit mới gắn được vào đầu 3’OH  tự do của nu đứng trước nó

ở nhân sơ thường chỉ có 1 điểm khởi đầu sao chép nên 3 sai

Các loại nu ngoài tham gia vào cấu tạo mạch ADN mới còn tham gia vào quá trình tổng hợp đoạn mồi nên có cả sự tham gia của nu U

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn