Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các dạng đột biến sau, có bao nhiêu dạng đột biến điểm

Trong các dạng đột biến sau, có bao nhiêu dạng đột biến điểm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các dạng đột biến sau, có bao nhiêu dạng đột biến điểm không làm thay đổi tỉ lệ A+G/T+X của gen?

(1) Thay thế một cặp A-T bằng cặp G-X;

(2) Thay thế một cặp A-T bằng một cặp T-A,

(3) Thêm một cặp nuclêôtit

(4)  Đảo vị trí các cặp nuclêôtit.

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tất cả các dạng đột biến đều không làm thay đổi A+G/T+X 

Tuy nhiên đột biến đảo vị trí cặp nu không coi là đột biến điểm nên chỉ cọn 1,2,3

Đáp  án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn