Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các dạng đột biến sau đây , dạng nào thường gây hậu qu

Trong các dạng đột biến sau đây , dạng nào thường gây hậu qu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các dạng đột biến sau đây , dạng nào thường gây hậu quả nghiêm trọng nhất ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Dạng đột biến gây hậu quả nghiêm trọng nhất là đột biến thêm và mất một cặp nucleotit 

Vì đột biến mất một nucleotit hay thêm một nucleotit sẽ dẫn đến đột biến dịch khung tổng hợp protein từ vị trí bị đột biến . 

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn