Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các dấu hiệu nhận biết sau dấu hiệu nhận biết nào

Trong các dấu hiệu nhận biết sau dấu hiệu nhận biết nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các dấu hiệu nhận biết sau, dấu hiệu nhận biết nào không đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật.

Giải chi tiết:

Theo lý thuyết, ta có các dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật:

+) Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật.

+) Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

+) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

+) Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

Do đó, đáp án “hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật” chưa đủ điều kiện để khẳng định là hình chữ nhật.

Chọn A.

Ý kiến của bạn