Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các dòng sau dòng nào chỉ bao gồm các câu thành n

Trong các dòng sau dòng nào chỉ bao gồm các câu thành n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các dòng sau, dòng nào chỉ bao gồm các câu thành ngữ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Thành ngữ

Giải chi tiết:

- Thành ngữ:

Phương án A: Tấc đất tấc vàng là tục ngữ

Phương án C: Nhất thì nhì thục; Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt là tục ngữ

Phương án D: Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa là tục ngữ

Chọn B.

Ý kiến của bạn