Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các dụng cụ dưới đây dụng cụ nào không phải là đò

Trong các dụng cụ dưới đây dụng cụ nào không phải là đò

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các dụng cụ dưới đây, dụng cụ nào không phải là đòn bẩy?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dao tỉa hoa quả không phải là ứng dụng của đòn bẩy.

Chọn D.

Ý kiến của bạn