Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các giá trị về độ to của âm tính ra đexiben dB sa

Trong các giá trị về độ to của âm tính ra đexiben dB sa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các giá trị về độ to của âm tính ra đexiben (dB) sau đây, giá trị nào ứng với ngưỡng đau?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng bảng 2 – Độ to của một số âm – Trang 35 – SGK Vật Lí 7.

Giải chi tiết:

Ta có bảng độ to của một số âm:

( Rightarrow ) Ngưỡng đau (làm đau nhức tai) của con người vào khoảng 130dB.

Chọn B.

Ý kiến của bạn