Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào không có cực trị? 

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào không có cực trị? 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào không có cực trị? 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn