Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các hiện tượng sau, thuộc về thường biến là hiện tượng

Trong các hiện tượng sau, thuộc về thường biến là hiện tượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các hiện tượng sau, thuộc về thường biến là hiện tượng


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hiện tượng thường biến là hiện tượng kiểu hình biến đổi khi môi trường thay đổi

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn