Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các kim loại kim loại nhẹ nhất và kim loại cứng n

Trong các kim loại kim loại nhẹ nhất và kim loại cứng n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các kim loại, kim loại nhẹ nhất và kim loại cứng nhất lần lượt là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào lý thuyết phần đại cương kim loại.

Giải chi tiết:

Kim loại nhẹ nhất là Li, kim loại cứng nhất là Cr.

Đáp án C

Ý kiến của bạn