Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các kim loại : Na ; Fe ; Cu ; Ag ; Al . Có bao nhiêu k

Trong các kim loại : Na ; Fe ; Cu ; Ag ; Al . Có bao nhiêu k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các kim loại : Na ; Fe ; Cu ; Ag ; Al . Có bao nhiêu kim loại chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các kim loại thỏa mãn : Na ; Al

=>A         

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn