Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các loài động vật sau đây loài có quan hệ gần đến

Trong các loài động vật sau đây loài có quan hệ gần đến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các loài động vật sau đây loài có quan hệ gần đến xa người nhất là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Quan hệ từ gần đến xa với người là: tinh tinh → gôrila→vượn→khỉ sóc

Chọn C

Ý kiến của bạn