Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các loại sóng điện từ kể sau: I. Sóng dài. II. Sóng tr

Trong các loại sóng điện từ kể sau: I. Sóng dài. II. Sóng tr

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các loại sóng điện từ kể sau: I. Sóng dài. II. Sóng trung.III. Sóng ngắn. IV Sóng cực ngắn. Sóng nào phản xạ ở tầng điện li?

   


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn