Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST điển hình ở sinh

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST điển hình ở sinh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các mức cấu trúc siêu hiển vi của NST điển hình ở sinh vật nhân thực, mức cấu trúc nào sau đây có đường kính 30 nanomet?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cấu trúc hiển vi của NST như sau :

ADN (2nm) => nucleosome ( sợi cơ bản) ( 11nm) => sợi nhiễm sắc (30nm) => sợi siêu xoắn (300nm) => cromatit (700 nm)

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn