Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các nhận định sau: 1. Cạnh tranh là động lực tiến hóa

Trong các nhận định sau: 1. Cạnh tranh là động lực tiến hóa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các nhận định sau:

1. Cạnh tranh là động lực tiến hóa.

2. Cạnh tranh làm giảm đa dạng sinh học, do làm chết nhiều loài.

3. Mối quan hệ cạnh tranh chỉ xảy ra đối với những loài khác nhau, không có sự cạnh tranh cùng loài.

4. Cạnh tranh là hiện tượng hiếm gặp, do sinh vật luôn có tính quần tụ.

Số nhận định không đúng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các nhận định không đúng là

2 cạnh tranh chưa chắc đã dẫn đến các loài bị tiêu diệt. Nó góp phần tạo động lưc cho các loài tiến hóa

3 cạnh tranh cùng loài là 1 cuộc cạnh tranh khốc liệt. Do các sinh vật đều có chung 1 ổ sinh thái, cạnh tranh cùng loài  làm cho loài đó tiến hóa nhanh  hơn

4 cạnh tranh là 1 hiện tượng bình thường, không phải là hiếm gặp

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn