Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các phân tử polime: tinh bột (amilozo), xenlulozo, tin

Trong các phân tử polime: tinh bột (amilozo), xenlulozo, tin

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phân tử polime: tinh bột (amilozo), xenlulozo, tinh bột (amilopectin), poli(vinyl clorua), nhựa phenolfomandehit, những phân tử polime có cấu tạo mạch thẳng là?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=> D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn