Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các phản ứng hạt nhân sau, phản ứng nào không phải là

Trong các phản ứng hạt nhân sau, phản ứng nào không phải là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phản ứng hạt nhân sau, phản ứng nào không phải là phản ứng nhân tạo?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn