Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các phản ứng hóa học sau phản ứng nào không đúng?

Trong các phản ứng hóa học sau phản ứng nào không đúng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phản ứng hóa học sau phản ứng nào không đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

=>A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn