Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các phản xạ sau phản xạ có điều kiện là dừng xe k

Trong các phản xạ sau phản xạ có điều kiện là dừng xe k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phản xạ sau, phản xạ có điều kiện là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Phản xạ không điều kiện (PXKĐK): là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập.


Ví dụ: khóc, cười…


- Phản xạ có điều kiện (PXCĐK): là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện, rút kinh nghiệm.


Ví dụ: đạp xe đạp, đá bóng, thấy đèn đỏ thì dừng lại, mùa đông đến mặc áo ấm...

Giải chi tiết:

Phản xạ có điều kiện là dừng xe khi nhìn thấy đèn đỏ.

Các phản xạ còn lại là phản xạ không điều kiện.

Chọn A

Ý kiến của bạn