Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng khi một hệ

Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng khi một hệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng khi một hệ hóa học đang ở trạng thái cân bằng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi phản ứng đạt đến trạng thái cân bằng thì nồng độ các chất trong hệ không thay đổi.

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn