Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về mã di truyền?

(1) mã di truyền là mã bộ ba                   (2) có 62 mã bộ ba

(3) có 3 mã mang tín hiệu kết thúc         (4) được sử dụng trong phiên mã

(5) được sử dụng trong dịch mã             (6) có 61 bộ ba mã hóa axitamin


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Mã di truyền là mã bộ ba=> 1 đúng

Có 43= 64 bộ  ba mã hóa (61 bộ ba mã hóa axit amin và 3 bộ ba kết thúc- không mã hóa axit amin) => 2 sai , 3 đúng , 6 đúng

Mã di truyền được thể hiện trong dịch mã qua sự ghép cặp của bộ ba đối mã của tARN với bộ ba mã sao trên mARN=> 5 đúng , 4 sai

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn