Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các phát biểu sau đây về đột biến gen, có bao nhiêu ph

Trong các phát biểu sau đây về đột biến gen, có bao nhiêu ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phát biểu sau đây về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1)Tần số đột biến gen trong tự nhiên thường rất thấp

(2)Gen đột biến có thể có hại trong môi trường này nhưng lại có thể vô hại hoặc có lợi trong môi trường khác.

(3)Gen đột biến có hại trong tổ hợp gen này nhưng lại có thể trở nên vô hại hoặc có lợi trong tổ hợp gen khác.

(4)Những đột biến gen dẫn đến các thay đổi chức năng của protein thì thường có hại cho thể đột biến.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phát biểu đúng là : (1) (2) (3) (4)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn