Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các phương pháp sau có bao nhiêu phương pháp tạo ra si

Trong các phương pháp sau có bao nhiêu phương pháp tạo ra si

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phương pháp sau có bao nhiêu phương pháp tạo ra sinh vật biển đổi gen?

(1)  . Làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen.

(2)  . Loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen.

(3)  . Đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen.

(4)  . Tổ hợp lại các gen vốn có của bố mẹ bằng lai hữu tính.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

3 phương pháp tạo sinh vật biến đổi gen:

- biến đổi một gen sẵn có trong hệ gen

- loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen

- đưa thêm một gen của loài khác vào hệ gen

=> (1), (2), (3).

Chọn C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn