Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Trong các phương pháp tạo giống sau đ

Trong các phương pháp tạo giống sau đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các phương pháp tạo giống sau đây, có bao nhiêu phương pháp có thể tạo ra giống mới mang nguồn gen của hai loài sinh vật khác nhau?

 (1) Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp.       

(2) Nuôi cấy hạt phấn.

(3) Lai tế bào sinh dưỡng tạo nên giống lai khác loài     

(4) Tạo giống nhờ công nghệ gen.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp  3 và 4 thỏa mãn

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn