Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các quần thể thực vật, quá trình tự thụ phấn qua nhiều

Trong các quần thể thực vật, quá trình tự thụ phấn qua nhiều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các quần thể thực vật, quá trình tự thụ phấn qua nhiều thế hệ không dẫn đến kết quả nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Quần thể thực vật thụ phấn qua nhiều thế hệ dẫn đến hình thành các dòng thuần ( đồng hợp trội và đồng hợp lặn) làm giảm tỷ lệ dị hợp.Kết quả sai là C.

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn