Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma giai cấp nào

Trong các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma giai cấp nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma, giai cấp nào trở thành lực lượng lao động chính làm ra của cải nhiều nhất cho xã hội? 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 10, trang 23.

Giải chi tiết:

Trong các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma, nô lệ trở thành lực lượng lao động chính làm ra của cải nhiều nhất cho xã hội.

Chọn: B

Ý kiến của bạn