Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các thí nghiệm sau:     (1) Cho SiO2 tác d

Trong các thí nghiệm sau:     (1) Cho SiO2 tác d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các thí nghiệm sau: 

   (1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF. 

   (2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S. 

   (3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng. 

   (4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc. 

   (5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH. 

   (6) Cho khí O3 tác dụng với Ag. 

   (7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng. 

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các phản ứng đó là

(2) tạo S;

(3) tạo Cu, N2;

(4) tạo Cl2;

(5) tạo H2;

(6) tạo O2;

(7) tạo N2 

 Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn