Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các thiết bị điện tử nào sau đây trường hợp nào có cả

Trong các thiết bị điện tử nào sau đây trường hợp nào có cả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các thiết bị điện tử nào sau đây trường hợp nào có cả máy phát và máy thu vô tuyến:

   


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn