Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các tổ chức liên kết sau đây tổ chức có số dân và

Trong các tổ chức liên kết sau đây tổ chức có số dân và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các tổ chức liên kết sau đây, tổ chức có số dân và GDP cao nhất là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2, sgk Địa lí 11, trang 11, 12

Giải chi tiết:

APEC là khu vực có dân số, GDP cao nhất ( 2648 triệu người; 23008,1 tỉ USD)

Chọn D

Ý kiến của bạn