Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các trường hợp sau đây, có bao nhiêu trường hợp là đột

Trong các trường hợp sau đây, có bao nhiêu trường hợp là đột

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các trường hợp sau đây, có bao nhiêu trường hợp là đột biến thể ba?

(1) Người bị hội chứng Đao.           (2) Người bị hội chứng Claiphentơ.                                    (3) Người bị hội chứng Tơcnơ.

(4) Dưa hấu tam bội không hạt.     (5) Cà chua mang gen làm chậm quá trình chín.              (6) Giống lúa “gạo vàng”.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Các trường hợp là đột biến thể ba là (1) (2)

Trường hợp 2 là XXY                           Trường hợp 4 là 3n

Trường hợp 1 là 3 nhiễm số 21            Trường hợp 5 là sinh vật biến đổi gen

Trường hợp 3 là X                              Trường hợp 6 là sinh vật biến đổi gen

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn