Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào ta nghe rõ

Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào ta nghe rõ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào ta nghe rõ tiếng vang


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Âm gặp mặt chắn đều bị phản xạ nhiều hay ít. Tiếng vang là âm phản xạ nghe được cách âm trực tiếp ít nhất là (dfrac{1}{{15}}) giây.

Giải chi tiết:

Ta nghe rõ tiếng vang trong trường hợp nói to trong những hang động.

Chọn A.

Ý kiến của bạn