Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các vật sau đây vật nào không có động năng Viên đ

Trong các vật sau đây vật nào không có động năng Viên đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các vật sau đây, vật nào không có động năng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cơ năng của vật do chuyển động mà có gọi là động năng

Giải chi tiết:

Vật có động năng khi có có vận tốc tương đối so với mặt đất

→ Vật không có động năng là: viên đạn đang bay

Chọn A.

Ý kiến của bạn