Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong các vật sau đây vật nào không có thế năng Viên đạ

Trong các vật sau đây vật nào không có thế năng Viên đạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong các vật sau đây vật nào không có thế năng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ cao của vật so với mặt đất, hoặc so với một vị trí khác được chọn làm mốc để tính độ cao, gọi là thế năng hấp dẫn


Cơ năng của vật phụ thuộc vào độ biến dạng của vật gọi là thế năng đàn hồi

Giải chi tiết:

Viên đạn đang bay: có động năng và thế năng hấp dẫn → A đúng

Hòn bi đang lăn trên mặt đất: có động năng → B sai

Lò xo để tự nhiên ở độ cao nhất định: có thế năng hấp dẫn → C đúng

Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất: có thế năng đàn hồi → D đúng

Chọn B.

Ý kiến của bạn