Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Trong câu “ Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ được cấu tạo theo mẫu

Trong câu “ Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ được cấu tạo theo mẫu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Trong câu: “ Bạn Sâm đỡ tay em nhỏ.” được cấu tạo theo mẫu câu nào ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ bài Câu kiểu Ai làm gì? 

Giải chi tiết:

Chọn đáp án: B. Ai làm gì ?

Ý kiến của bạn